Advokatska kancelarija Beograd SIMIC Zeljko Beograd Srbija Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of  Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Corporate and Commercial Law in  Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense of juveniles in criminal proceedings in Republic of Serbia,  Representation of minors who are victimized by criminal acts in Republic of Serbia, Law on Registration of the Companies in Republic of Serbia,  Law of contracts and lawyers service for all kind of Contracts Commercial Corporate Business Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law firm and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Real Estate contracts in  Republic of Serbia, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys services for Real Estate agents and brokers, Lawyer Attorneys Solicitors for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Marriage annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in  Serbia in all area, Attorneys to find best way to do quality Due diligence list for any Business Commercial Corporate Law maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of  Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia,  Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of  Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on  Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office / law firm service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards. 
ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIĆ ŽELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIKA SRBIJA, 11000 BEOGRAD VRAČAR, UL. KNEGINJE ZORKE 94
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE VRACAR, STR. KNEGINJE ZORKE 94
++381 63 304305
ADVSIMIC@YAHOO.COM
.:.    ::    .:.
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri tacke
 
 
 
 
 
OBAVEŠTENJA, INICIJATIVE, PREDLOZI I INFORMACIJE
NAMENJENE ISKLJUČIVO
ADVOKATIMA
 
 
 
 
***
 
 
 
UVODNA REČ AUTORA
 
 
 
Poštovane koleginice i kolege,
 
Potpuno nezadovoljan stanjem u kome se godinama nalazi naša “advokatura” (AKB i AKS), našim materijalnim, poreskim i svakim drugim statusom, odlučio sam da advokate obaveštavam o stanju koje mi je poznato i o raznim inicijativama, prepiskama, dokazima o nezakonitostima i onim što smatram bitnim pitanjima za hitno rešavanje i poboljšanje našeg opšteg položaja. To sam počeo činiti od 2010 godine pa kontinuirano na dalje i to uglavnom meilovima advokatima čije sam meilove posedovao. Pošto svoj “posao” nisu radili oni koji su se grčevito borili i dalje se bore za funkcije (koje podrazumevaju ozbiljan rad), odlučio sam da dajem i konkretne predloge za rešavanje mnogih problema i o tome sam usmeno, meilovima i pismeno (sa dokazima o uručenju) obaveštavao AKS, AKB i druge AK u Republici Srbiji. Rukovodstva AK često nisu imala kolegijalnog razumevanja i najčešće nisam dobijao ni odgovor na moje dopise. Iz tog razloga, pozivam Vas da se upoznate sa nekim mojim aktivnostima i da podržite sve što mislite da je korisno. Nije bilo tehnički izvodljivo da se objave sve aktivnosti, pa sam učinio određenu selekciju prioriteta i najbitnijih fajlova. Jako je bitno da razmenjujemo ideje i da se one koje svi smatramo opštekorisnim i realizuju preko naših matičnih AK. Isključivo našim uključivanjem u rad AK možemo i MI “advokati pojedinci” očekivati da se čuje i naš glas i da nikakvi “lobiji”, “grupe”, “sekcije” ili druge “forme” ne dominiraju više nad radom AK i da se i MI nešto pitamo i utičemo na sopstveni status i sudbinu. Kako se advokati postave, tako će nam i biti.
U nastavku ove stranice upoznajte se sa prepiskama sa nadležnim organima u vezi sa nezakonitostima u službenim odbranama, te pritiskom koji je urodio plodom i doveo do ubrzanja i konačnog formiranja Kol-centra AKS (koji i dalje može da se usavršava), u vezi sa predlozima za poboljšanje našeg materijalnog položaja tj. “Advokati i notari” i ideja borbe za kopiranje notarskog sistema drugih zemalja u kojma su Advokati uključeni na korist građana i samih advokata, “Depozitni račun za naplatu”, “Jedinstveni sajt AK”, “Advokatsko osiguravajuće društvo” sa proširenjem dometa osiguranja i korisnosti za advokate i drugim interesantnim i značajnim pitanjima.
Svesni smo da nam niko ništa neće pokloniti i vreme je da se okupimo oko dobrih ideja i da počnemo da se borimo za svoj bolji opšti položaj, tržište koje nam kontinuirano “napadaju i sužavaju” i uspostavljanje boljeg pravosudnog sistema. Budućnost našeg poziva zavisi upravo od nas samih i naše rešenosti da delujemo.
 
One koleginice i kolege čiji meil nemam na meiling listi mogu da mi dostave svoj meil radi prijema dopisa u budućnosti na meil adresu iz naslova ovog sajta.
 
Pozivam Vas i da se pridružite najvećoj viber - zajednici advokata u Srbiji pod nazivom Advokatura Srbije i možete mi poslati poruku sa vibera na broj telefona 063304305 i bićete u istu dodati. Pravilo zajednice “AS” (skraćeni naziv) je da se mora u nazivu viber profila imati ispisano ime i prezime (a može i nadimak) i to radi stalnih provera identiteta i očuvanja privatnosti komunikacije među Advokatima. Zajednica broji nekoliko hiljada Advokata iz Srbije i stalno raste.
 
Zahvaljujem Vam na pažnji.
                                                                                         Simić B. Željko, advokat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N A P O M E N A
FAJLOVE OTVARATE TAKO ŠTO KLIKNETE NA SLIKU
“HARTIJE I PERA”
KOJA SE NALAZI ISPOD TEKSTA KOJI OPISUJE SADRŽAJ FAJLA
 
 
 
 
 
 
PREDLOG PROGLASA I ZAHTEVA ADVOKATA
VIBER ZAJEDNICA ADVOKATURA SRBIJE
14.10.2019
 

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu dostavljam akt - Proglas i zahteve advokata, pa advokati koji imaju želju da se istom pridruže to mogu učiniti  KLIKOM NA SLIKU “Hartija i pero” ispod ovog teksta.

OBRAZAC za pridruživanje se nalazi na poslednjoj strani (strana 7) ovog fajla i možete slediti uputstvo sa te stranice.

Hvala Vam na pažnji i podršci zahtevima,

Željko Simić, advokat

 

Proglas i zahtevi advokata za protest 2019 advokat Simic Zeljko

 

 
 
 
PREDLOZI
URGENTNIH PITANJA ZA REŠAVANJE
I ZA TRANSPARENTAN NAČIN RADA NAŠIH AK
 
Advokati Željko Simić, Dejan Sinadinović i Miodrag Pavlović sastavili su ovaj akt - predlog sa željom da ukažu na način kako se u rad svih organa naših AK može uvesti bolja transparentnost i kako se može omogućiti advokatima pojedincima da daju svoj doprinos radu AK. Isto tako, predložili su i najurgentnija pitanja kojima se odmah mora posvetiti dužna pažnja u cilju očuvanja, napretka i boljeg funkcionisanja svih AK u Srbiji. Opstrukcija advokatskim pravima na rad i status je ogromna u našem društvu. Predlog je koncizan, na svega nekoliko strana, te predstavlja ”koncept” ozbiljnog programa koji treba da razviju naše AK radi što lakše realizacije svima nama korisnih ciljeva. Opširniji opisi nekih predloga sa prilozima se nalaze i na ovom sajtu u nastavku teksta tj. ove stranice. Tekst predloga možete preuzeti klikom na sliku “hartija i pero” koja se nalazi ispod ovog teksta. Zahvaljujemo Vam na pažnji i izdvojenom vremenu. Advokati Željko Simić, Dejan Sinadinović i Miodrag Pavlović iz Beograda.
 
 
Predlozi advokatima u vezi polozaja advokata i  Zahtev za izbore u AK
 
 
 
 
 
DOPISI
I TEME KOJE JE ADVOKAT SIMIĆ ŽELJKO ISTICAO ZA VREME ČLANSTVA U UO AKB I DOPISI RUKOVODSTVIMA AKB I AKS I DRUGIM INSTANCAMA
 
Advokat Željko Simić je kontinuirano upućivao pisane predloge i primedbe u vezi sa pitanjima koja su bitna za advokaturu, sve u cilju poboljšanja našeg statusa i boljeg funkcionisanja AKS i AKB. Teme su bile rad na uvodjenju sistema advokat + notar ili modaliteta tog sistema u kome će advokatura naći svoje mesto u sistemu overa i time i prihod od te delatnosti, rad na uspostavljanju kol-centra za službene odbrane, privremena zastupništva i sve druge potrebe organa za advokatima, unapredjenje i razvoj pitanja dopunskog zdravstvenog, penzionog i drugih formi osiguranja, kao i sopstvenog osiguravajućeg društva advokata. AKS je zauzela stav da je pitanje osiguravajućeg društva pitanje za matične AK, a to je velika greška jer se svakako bolja ponuda i pozicija može dobiti uključivanjem svih advokata u zemlji umesto samo članova neke matične AK. Poboljšanje materijalnog položaja advokata je posebno zapušteno u našim AK i tu svakako može doprineti i bolji položaj sajtova AK i preporuke advokata na njima koje bi se pravično smenjivale, sa mnogim dodatnim opcijama koje možete sagledati u nastavku. Pitanje nezakonitog postavljanja advokata po službenoj dužnosti pred TOK i drugim pravosudnim organima je posebno indikativno jer se po njemu izbegavalo postupati i o tome dovoljno govore ovde objavljeni pisani dokazi. Posebna tema je bila i kritika nepotizma koji je ostao prisutan i pored javno izrečenih stavova pojedinaca da toga neće biti kada dodju na vlast u našim AK. Brojne su teme i svakom ko je zainteresovan za rad AKS i AKB ovi dopisi mogu biti od interesa. Akta možete pogledati klikom sliku “hartija i pero” ispod ovog teksta.
 
 
Advokatska komora Beograda vesti i info advokat Simic Zeljko
 
 
 
 
 
 
 
DOKAZI
O
NEZAKONITOSTIMA U POSTAVLJENJU BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
I
PREDLOZI AKB ZA PREDUZIMANJE MERA
 
Advokat Željko Simić je uspeo prikupiti neke dokaze o nezakonitim postavljenjima branilaca po službenoj dužnosti i o tome je odmah obavestio dopisom AKB. Advokat Željko Simić je uputio nove identične dopise - zahteve za dostavljanjem podataka svim tužilaštvima i sudovima u Beogradu, ali u odgovorima koji su pristizali je bilo jasno da se podaci kriju i u dosta slučajeva odgovori su i potpuno izostali. Iz tog razloga je upućen dopis AKB sa predlogom konkretnih koraka kojima bi AKB mogla da poboljša stanje i uspostavi zakonitost u redosledu postavljenja branilaca. Time bi se prekinula višedecenijska praksa da se stalno postavljaju “probrani” advokati i da neke kolege bivaju veoma retko postavljane itd. Prvi fajl je dopis advokata Željka Simića upućen AKB sa dokazima nezakonitosti, a drugi fajl je Pritužba Tužilaštvu za organizovani kriminal sa dokazima o nezakonitim postavljenjima branilaca i oba akta možete pogledati klikom na prvu i drugu sliku “hartija i pero” ispod ovog teksta.
 
 
Dopis AKB i dokazi o nezakonitostima u postavljenju branilaca po sluzbenoj duznosti advokat Zeljko Simic
 
 
Prituzba na nezakonit rad Tuzilastva za organizovani kriminal koju je podneo advokat Zeljko Simic
 
 
 
 
 
 
SLUŽBENE ODBRANE SUDOVI
INICIJATIVA U VEZI SA NEZAKONITOSTIMA U POSTAVLJANJU BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
 
Advokati Sinadinović Dejan i Simić Željko pokrenuli su inicijativu za proveru svih nepravilnosti u radu Višeg suda u Beogradu, Prvog osnovnog suda u Beogradu i Drugog osnovnog suda u Beogradu, u vezi sa poštovanjem zakonom propisanog redosleda postavljanja branilaca po službenoj dužnosti sa spiska branilaca po službenoj dužnosti Advokatske komore Beograda. Aktivnost su otpočeli postavljanjem “Obaveštenja” svojim kolegama sa pozivom da se pridruže prikupljanju informacija itd. Protiv ovih advokata je zbog tog “Obaveštenja” pokrenut disciplinski postupak i on je okončan u korist advokata. Opstrukcija je bilo i u AKB i AKS i u sudovima i tužilaštvima. Potom su dobili odredjene odgovore i priznanja od sudova da je bilo nepravilnosti i da ih još uvek ima. Viši sud u Beogradu je imao teškoće da razume šta se od njega zahteva, ali je konačno odgovorio na zahtev i dostavio odredjena “Su” rešenja tj. njihov “listing”, ali ne sva i time je povredjen zakon. Pitanje funkcionisanja “Specijalnog suda” i postavljenja branilaca pred njim je ostalo da se “rasvetli” i aktivnosti u tom pravcu su u toku. Ignorišući brojne opstrukcije i pokušaje zastrašivanja advokati Sinadinović Dejan, Pavlović Miodrag i Simić Željko su nastavili sa svojim aktivnostima i izdejstvovali od navedenih sudova zanimljive i indikativne informacije. U pitanju je obiman posao jer sudovi nemaju elektronsku evidenciju sa presekom stanja, već se mora ručno obraditi svako “Su” rešenje tj. podatak iz “upisnika” koji su vodjeni vrlo lošim rukopisom itd. Utisak je advokata Simić Željka da se svaka “reforma pravosudja” pretvori u nekakvu “amnestiranu” nezakonitost u postavljanju branilaca po službenoj dužnosti. Predlog advokata Simića da naše AK Beograda i AK Srbije, na mesečnom nivou, zahtevaju od sudova i tužilaštava primerke odluka o postavljenjima branilaca po službenoj dužnosti, da se vodi o tome elektronska evidencija i uporedjivanje podataka, očigledno nije prihvaćen (a ponovljen je i na tribini AKB od 24.12.2013. i čuli su je prisutni i Predsednik AK Srbije i Predsednik AK Beograda i svi drugi funkcioneri naših AK). Dakle, naše AK i dalje nemaju uvid i time nemaju ni kontrolu u zakonitost postavljenja, a ni sami sudovi i tužilaštva nemaju elektronsku evidenciju postavljenja tj. “niko nema uvid” i deluje i ne želi da ima “uvid” u redosled postavljenja. Možda se iz tog razloga ignoriše i još jedan predlog advokata Simića, a to je da tužilaštva i sudovi preuzmu nekadašnji mehanizam rada i pozivanja “kol centra” MUP-a, koji je postigao najviši standard poštovanja redosleda postavljenja i advokati su tačno znali kada će na njihovo postavljenje doći red itd. Ovako se dešava da i pripadnici MUP-a možda pozivaju branioce proizvoljno, bez nekadašnjeg reda i redosleda, kada im “posao poveri” tužilaštvo i niko više ne koristi kvalitetan, skup i funkcionalan “kol centar”, koji je jedini bio dokazano efikasan. Kada neko ispred sebe ima jednostavno rešenje problema, a uporno ga izbegava, onda je jasno da postoje neki razlozi za to. Sve ovde brojne “razloge i nedoumice” treba da utvrde nadležni. Advokatske kancelarije u Beogradu i advokati pojedinci u Beogradu moraju preuzeti aktivniju ulogu u rešavanju sopstvenih problema. Jedino na taj način može doći do suštinskih promena i napretka i poboljšanja materijalnog položaja svih advokata. Detalje korespodencije možete sagledati ako preuzmete PDF fajl ispod ovog teksta klikom na sliku “hartija i pero” i ukoliko se upoznate sa nastavkom teksta i prilozima (listanjem stranice na dole).
 
 
Sluzbene odbrane advokat Simic i Sinadinovic Sluzbene odbrane problemi sa postavljanjem branilaca
 
 
 
 
 
 
 
PRITUŽBA NA RAD SUDOVA I TUŽILAŠTAVA
VISOKOM SAVETU SUDSTVA, REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU, MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE I USTAVNOM SUDU
NA
RAD VIŠEG SUDA U BEOGRADU I NJEGOVIH POSEBNIH ODELENJA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL I RATNE ZLOČINE I SVIH OSNOVNIH SUDOVA U BEOGRADU
I
RAD VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU I POSEBNIH TUŽILAŠTAVA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL I RATNE ZLOČINE I SVIH OSNOVNIH JAVNIH TUŽILAŠTAVA U BEOGRADU
 
Advokat Simić Željko uputio je navedene pritužbe iz razloga što naslovljeni organi, koji su uopšte našli za shodno da odgovore na brojne dopise, opet nisu dali odgovore na krucijalna pitanja. Najvažniji deo prepiske je objavljen na ovom sajtu u prethodnom delu teksta. Opstrukcija saznavanju istine je neverovatna, organizovana i snažna. Bez obzira na naša upozorenja da će se ova pitanja izroditi u ozbiljan pravosudni skandal, postupajući su nalazili raznovrsne modalitete “odgovora” kojima su pokušali da daju odgovore, ali da ipak ne odgovore na jasno postavljena pitanja. Zato su bila nužna naša ponovna obraćanja, sa ponavljanjem taksativnih pitanja. Na kraju, ipak smo dobili odgovore koji daju dovoljno povoda da se izvrši kontrola zakonitosti rada navedenih organa. Upravo su u njihovim odgovorima sadržana i priznanja da je bilo i da i dalje ima nezakonitosti u radu nekih od ovih organa. Očekivanja od ove pritužbe su velika. Ukoliko izostanu adekvatni odgovori i sistematska kontrola rada navedenih organa, moraće se na druge načine potražiti razrešenje svih spornih pitanja. Istina je samo jedna i njoj težimo. Koliko god bilo opstrukcija, koliko god saradjivali neprijatelji istine i advokature, kao i časnog i poštenog pravosudja, MI ćemo nastaviti i dovesti sva pitanja do odgovora. Detalje korespodencije možete sagledati preuzimanjem PDF fajla ispod ovog teksta - klikom na sliku “Hartija i pero”. Sadržaj će biti dopunjen čim na njega pristignu odgovori nadležnih organa.
 
 
Prituzba Visokom savetu sudstva Republickom javnom tuzilastvu Ministarstvu pravde  i Ustavnom sudu
 
 
 
 
 
ADVOKATI NOTARI
INICIJATIVA U VEZI SA MOGUĆNOŠĆU DA ADVOKATI ISTOVREMENO BUDU I NOTARI KAO U PRAKSI VIŠE ZEMALJA ČLANICA EVROPSKE UNIJE I DRUGIH UGLEDNIH DRŽAVA
 
Advokat Simić Željko uputio je preporučene pošiljke na adrese svih advokatskih komora u Republici Srbiji. Ovo je bilo nužno nakon više bezuspešnih “usmenih” pokušaja da se nadležni u našim AK zainteresuju za ovu važnu mogućnost. Sadržaj dopisa je inicirao da ove naše AK razmotre i uporedno-pravno prouče već ustaljenu praksu mnogih zemalja da advokati mogu istovremeno biti i notari. Naime, mnoge zemlje u odredjenom segmentu dozvoljavaju advokatima da budu i notari i advokati na taj način ostvaruju značajno veće prihode(oko 2.000,00 - 3.000,00 eura mesečno), uz svoj redovan advokatski rad. Ovakvim rešenjem bi se olakšalo gradjanima da dobijaju brže odredjene dokumente i akte, državi da ima bolju infrastrukturu jer je nesporno da primena Zakona o javnim beležnicima kasni i nije operativna, a advokatima da ostvaruju veće prihode iz kojih AK mogu naplaćivati veću članarinu (npr. umesto 1.000,00 dinara, možda 10% od prihoda od notarskih usluga i time imati veći prihod za svoje funkcionisanje, fond advokatske solidarnosti, uredjenje prostorija, paketiće za decu advokata isl.). Sasvim sigurno bi svaki advokat koji bi ostvario profit kao advokat i notar od nekoliko hiljada eura mesečno bio voljan da proporcionalno i procentualno npr. 10% izdvaja na ime članarine isl. Dakle, praksa EU zemalja i npr. Švajcarske i Kanade poznaje ovakvu mogućnost i uvodjenje iste je advokat Simić Željko predložio. Jedino je uvažena AK Kragujevca odgovorila pozitivno na predmetni dopis i saglasila se sa inicijativom. Sve ostale AK u Republici Srbiji nisu manifestovale bilo kakvu zainteresovanost po ovom pitanju.
Advokati koji žele da podrže ovu inicijativu imaju obrazac pridruženja inicijativi na strani br. 5 u fajlu ispod ovog teksta i mogu obrazac popuniti i dostaviti advokatu Simić Željku poštom ili skeniran meilom itd. Detalje korespodencije i ceo tekst inicijative možete sagledati preuzimanjem PDF fajla ispod ovog teksta.
 
 
Inicijativa advokata Simic Zeljka Advokati Notari u Srbiji advokata Simic Zeljka uvodjenje advokata u odredjene segmente notarskog posla  prema praksi EU zemalja
 
 
 
 
 
 
INTERNET SAJT ADVOKATSKIH KOMORA
U SKLADU SA VREMENOM U KOME ŽIVIMO I DOSTUPNIM TEHNOLOGIJAMA ZNAČAJNO ZAOSTAJEMO ZA KOLEGAMA U OKRUŽENJU I EVROPI U POGLEDU KVALITETA SADRŽAJA SAJTOVA ADVOKATSKIH KOMORA I NJIHOVE OBJEDINJENOSTI
 
Advokat Simić Željko je inicirao da se razmotri pitanje kreiranja kvalitetnog internet sajta za potrebe svih advokata Srbije. Dopis sa istim sadržajem je upućen na ruke Predsednicima AK Srbije, Beograda, Kragujevca, Šapca, Vojvodine, Niša itd. Ideja je da ovaj sajt ima opšti deo dostupan svim posetiocima i posebni deo dostupan samo advokatima (koji bi imali svoje izabrane pristupne šifre, a razlog za ovo je evidencija i potvrdjivanje identiteta pristupajućeg advokata i čuvanje kolegijalne korespodencije u granicama advokatskog reda). Držimo da advokati treba da imaju mogućnost da na FORUMIMA ovog sajta (po oblastima prava, konkretnim temama isl.) razmenjuju stručna mišljenja i informacije, da prosledjuju sudsku praksu tj. skenirane presude, da pomažu jedni drugima savetom u nekom konkretnom kompleksnijem pravnom slučaju, da razmenjuju svakovrsne informacije jer je to svakako jeftinije i znatno praktičnije nego se uživo sastajati, što se sve redje čini i AK retko organizuju tribine itd. Čak i da ih svaki dan organizuju, ovakav sajt je nužan i nema drugog vida komunikacije koji ga može nadmašiti, jer je u svakom delu zemlje svaki advokat prisutan ukoliko to želi i sedi pored bilo kog računara. Preko ovog sajta se lako i brzo mogu saopštiti svim advokatima sve nužne informacije (jer retko ko danas nema meil) i može se stvoriti baza tj. meiling lista. Može se stvoriti tehnička mogućnost da za nekoliko minuta svi advokati u Srbiji dobiju neko obaveštenje na adresu svoje elektronske pošte (meila), kao i da advokat pojedinac saopšti svojim kolegama nešto što smatra bitnim za sve kolege (npr. ukaže na nepravilan rad neke AK, na nezakonitost, korupciju itd.). Isto tako, može i da se GLASA o nekim pitanjima. Naravno, ne svim i onim za koje je potrebna tajnost glasanja itd. Tako AKS i matične AK mogu da postave neko pitanje svojim članovima i provere opredeljenje većine za tačno to pitanje. Nije li to vrhunac demokratije? Brzo, lako, pošteno i transparentno. Sajt treba i može da sadrži i SUDSKU PRAKSU, koja se mora sistematizovati i učiniti dostupnom kolegama i time će naše AK doprineti poboljšanju rada advokata, ali i biti u prilici da prate polemike advokata i zauzmu zvanične stavove u predmetnoj oblasti itd. Svi znamo da nešto što je učestala praksa ne znači uvek i da je zakonito i ispravno. Ovako se lakše može saznati za postojanje prakse, pa samim tim i delovati. Sajt treba da sadrži i mogućnost PRAĆENJA AKATA I RASHODOVANJA u svim našim AK. Godišnji izveštaji su svakako nešto što treba zadržati, ali oni su nepregledan tekst u kome se često izgubi suština. Držim da bi sve AK trebale na nedeljnom ili mesečnom nivou da objavljuju izveštaje u kojima bi se transparentno videlo šta se radilo, gde se putovalo, šta je ko izjavio na UO (snimci sednica audio ili video), ko je kakav dopis kome uputio, šta je ko radio itd. Ovakvi, nazovimo, “dnevnici dešavanja” u AK treba da budu dostupni svim advokatima (koji imaju svoje šifre za pristup itd.). Tako npr. ako se desi neka zloupotreba zašto za nju saznati tek na kraju godine? Zašto svi advokati u tom aktuelnom trenutku da nemaju informaciju šta se dešava, gde se putuje, ko putuje, zašto tamo uopšte neko ide, šta je postignuto na tom putu itd. Posebno u stanju poremećenih odnosa i sukoba (mislim na AKB i AKS) svako ko je čestit i nema šta da skriva, ne može da ima bilo šta protiv ovakvog jednog sajta. Time će se izbeći da se kratkim “obaveštenjima” na sajtovima naših AK daju “informacije” koje su možda nepotpune i ne moraju biti uvek tačne ili nisu u celosti tačne. Dakle, ako je održan UO ili Skupština, dajte da vidimo SNIMAK i AUDIO-ZAPIS i paralelno i STENOGRAM. Hoćemo da budemo deo EU i ovakva investicija bi se vrlo brzo isplatila i uvela potpunu transparentnost u naše redove.
Time će se zauvek eliminisati potreba za prepričavanjem i subjektivnim interpretiranjima šta je ko i gde rekao, koliko je kolega bilo prisutno, da li je bilo kvoruma, kako se ko ponašao itd. Lično mi je žao što takav sistem već ne postoji, zato sam se toga i setio, jer bi se tako videlo kako sam se ja ponašao na “Tribini AKB” održanoj 24.12.2013. i izbeglo bi se polemisanje da li sam bio kulturan ili drzak prema kolegama, da li sam govorio istinu ili laži, jesam li konstruktivno kritikovao ili napadao nekoga itd. Isto tako, matične AK i AKS mogu da korespondiraju tj. objavljuju prepiske na ovom jedinstvenom sajtu. Nema potrebe za mistifikacijom i sve može i treba da se vidi, čuje i pročita. Vremena “klasičnog zapisnika” su odavno prošla i treba da budemo napredni. Postoji još bezbroj mogućih funkcija ovakvog sajta, ali u ovoj fazi ne želim da opterećujem uvažene kolege. U svakom slučaju, ovakav sajt bi nama advokatima omogučio da direktno imamo uvid u to šta rade naši funkcioneri (posebno UO i Predsednici), kako se rashoduje našim sredstvima i time bi destimulisao negativna ponašanja. Na predmetne dopise nije bilo nikakvog odgovora. Skenirane detaljne dopisa i dokaze o preporučenim pošiljkama možete sagledati klikom na sliku “hartije i pera” ispod ovog teksta.
 
 
Inicijativa za izradu advokatskog sajta od strane advokata Zeljka Simica
BAR ASSOCIATION OF SERBIA - ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE - ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, KNEGINJE ZORKE 94/1
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE FILE NR. 5405 / ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA DOSIJE BR. : 5405
++381 63 304305
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri Stuba ..:. Dominus Illuminatio Mea  ::