Advokatska kancelarija Beograd SIMIC Zeljko Beograd Srbija Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of  Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Corporate and Commercial Law in  Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense of juveniles in criminal proceedings in Republic of Serbia,  Representation of minors who are victimized by criminal acts in Republic of Serbia, Law on Registration of the Companies in Republic of Serbia,  Law of contracts and lawyers service for all kind of Contracts Commercial Corporate Business Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law firm and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Real Estate contracts in  Republic of Serbia, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys services for Real Estate agents and brokers, Lawyer Attorneys Solicitors for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Marriage annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in  Serbia in all area, Attorneys to find best way to do quality Due diligence list for any Business Commercial Corporate Law maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of  Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia,  Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of  Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on  Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office / law firm service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards. 
ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIĆ ŽELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIKA SRBIJA, 11000 BEOGRAD VRAČAR, UL. KNEGINJE ZORKE 94
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE VRACAR, STR. KNEGINJE ZORKE 94
++381 63 304305    ++381 64 1118591     ++381 63 8393601
ADVSIMIC@YAHOO.COM
.:.    ::    .:.
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri tacke
 
 
 
 

SIMIĆ

ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA

OBLASTI  ADVOKATSKOG RADA 

Advokatska kancelarija Simić i advokat Simić Željko i njegov advokatski tim i advokati saradnici bave se svim oblastima prava i advokatskog rada, u skladu sa imperativnim propisima Republike Srbije i Sertifikatima i Licencama koje poseduju. Advokat Simić Željko i advokatski tim su iskusni advokati za privredno i kompanijsko pravo u Republici Srbiji, advokati tj. branioci za Krivično pravo tj. advokati krivičari i advokati za Prekršajno pravo u Republici Srbiji i odbranu u krivičnim i prekršajnim predmetima u Republici Srbiji, advokati za odbranu maloletnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela. Advokati koji se bave i Registrovanjem, osnivanjem i promenama u privrednim društvima (AD, DOO itd.) u Republici Srbiji, advokati za Porodično pravo u Republici Srbiji, advokati specijalizovani za razvod braka brakorazvodne parnice, zakonsko izdržavanje, poveravanje maloletne dece, advokati za promenu odluke o poveravanju dece, nasilje u porodici, advokati za potpuno ili delimično lišenje roditeljskog prava, advokati za alimentaciju i zakonsko izdržavanje itd. Advokati koji su sprecijalizovani za parnice i gradjansko pravo, advokati specijalizovani za naknadu štete i to materijalne i nematerijalne štete, advokati za naknadu i naplatu štete prilikom saobraćajnih nezgoda, advokati koji se bave modalitetima isplate duga i pravnim i zakonitim sredstvima naplate duga, advokati za prinudna izvršenja i naplatu potraživanja u saradnji sa privatnim sudskim izvršiteljima itd. Advokati koji se bave svim oblastima ugovornog prava npr. Ugovorima o prometu nepokretnosti i svim aspektima kupoprodaje nepokretnosti, advokati za proveru nepokretnosti i vlasničkog statusa nepokretnosti i verodostojnosti dokumentacije, advokati koji izradjuju i bave se novim Ugovorima o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti po novom Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, advokati koji sastavljaju standardne i kompleksne Ugovore o kupoprodaji i prometu nepokretnosti, sa posebnom pažnjom u zaštiti interesa nalogodavca itd. Advokati koji se bave izradom i kontrolom ugovornih klauzula Ugovora o posredovanju, Ugovora o delu, Ugovora o radu, Ugovora o povremenim i privremenim poslovima, Ugovora o lizingu, Ugovora o kupoprodaji, Ugovora o kreditu i svim oblicima kreditnog odnosa i pratećim pravnim pitanjima, Ugovora beskamatnom zajmu i pozajmici, Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji izmedju preduzeća, Ugovora o cesiji, Ugovora o preuzimanju duga i svih drugih pravno poznatih i zakonitih ugovora. Advokati koji se bave i Naslednim pravom u Republici Srbiji i zastupaju gradjane prilikom pokretanja postupka nasledjivanja tj. ostavinskog postupka i prilikom davanja nasledničkih izjava i sporazumevanja oko deobe zaostavštine itd. Advokati koji izradjuju sve vrste punomoćja npr. specijalna punomoćja za kupoprodaju nepokretnosti, za zastupanje privrednih lica, za davanje nasledničke izjave, za otvaranje i upravljanje bankovnim računom rezidenta ili nerezidenta, za otvaranje i upravljanje sefom i partikularnim pretincima, za zastupanje u postupku razvoda braka, za sastav i izjavljivanje ustavne žalbe i sve druge vrste punomoćja i specijalnih punomoćja. Advokati koji se bave sastavljanjem svih vrsta isprava i akata, izjava o priznanju duga, izjava i potvrda o izmirenom dugu, izjava i potvrda o preuzimanju pokretnih stvari, izjava i saglasnosti za putovanje maloletnog deteta, izjava i saglasnosti za prodaju nepokretnosti bračnog druga pri postojanju prava na bračnu tekovinu i svih drugih izjava i saglasnosti za koje je potrebna overa ili ne. Advokati koji pripremaju dokumentaciju za potrebe podnošenja Zahteva za restituciju tj. pravne postupke Restitucija, denacionalizacija i vraćanje oduzete imovine u Republici Srbiji, advokati koji za potrebe klijenata i sastavljaju Zahtev za vraćanje oduzete imovine tj. restituciju itd. Advokati koji obavljaju pravni Dju dilidžens - Due diligence u Republici Srbiji u svim predvidjenim oblastima, ali i generalni djudilidžens u saradnji sa stručnjacima iz drugih oblasti i advokati koji vrše provere tzv. Pravni bonitet i provera boniteta preduzeća, preduzetnika i kompanija u formi djudilidžensa u Republici Srbiji. Advokati koji se bave Radnim pravom i pružanjem pomoći oko mobinga u Republici Srbiji. Advokati za Pravo privatizacije preduzeća u Republici Srbiji, Pravo poreskog sistema u vezi sa imovinom u Republici Srbiji, Pravo osiguranja u Republici Srbiji i postupak naplate štete od osiguranja, advokati za Stečajni i likvidacioni postupak u Republici Srbiji, advokati koji se bave i oblastima : Pravo potrošača i zaštite interesa potrošača u Republici Srbiji, Pravo u vezi sa igrama na sreću u Republici Srbiji, Antimonopolsko pravo u Republici Srbiji, Pravo zaštite životne sredine u Republici Srbiji, Pravo u vezi sa bezbednosti na radu u Republici Srbiji, Pravo u oblasti telekomunikacija u Republici Srbiji, Pravo planiranja i izgradnje nepokretnosti u Republici Srbiji, Pravo u vezi socijalnog osiguranja i zaštite najugroženijih gradjana u Republici Srbiji, Pravo zaštite ličnih informacija. Trudimo se da u radu ove advokatske kancelarije pružimo najbolje i najkvalitetnije advokatske usluge u Beogradu i u Srbiji. Hvala Vam na pažnji i srdačan pozdrav. 

UKOLIKO VAM JE POTREBNA NEKA DODATNA INFORMACIJA I POJAŠNJENJE MOŽETE NAS KONTAKTIRATI .

 

 

SIMIĆ

FULL SERVICE LAW OFFICE BELGRADE SERBIA

GENERAL PRACTICE  

Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of  Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Corporate and Commercial Law in  Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense of juveniles in criminal proceedings in Republic of Serbia,  Representation of minors who are victimized by criminal acts in Republic of Serbia, Law on Registration of the Companies in Republic of Serbia,  Law of contracts and lawyers service for all kind of Contracts Commercial Corporate Business Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law firm and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Real Estate contracts in  Republic of Serbia, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys services for Real Estate agents and brokers, Lawyer Attorneys Solicitors for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Marriage annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in  Serbia in all area, Attorneys to find best way to do quality Due diligence list for any Business Commercial Corporate Law maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of  Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia,  Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of  Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on  Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office / law firm service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards. 

IF YOU NEED SOME ADDITIONAL INFORMATION YOU CAN CONTACT US.

Advokatska kancelarija SIMIC Beograd Srbija Law Office Belgrade Serbia SIMIC Law Firm Serbia Belgrade Full service Law office General practice Law firm Serbia Beograde Criminal Defense Lawyer Attorney Belgrade Law office Nova advokatska tarifa u Srbiji Novi raspored sudova u Beogradu Nove sudske takse u Srbiji Lawyer Costs Serbia Belgrade Attorney Costs and Fees in Serbia Belgrade Lawyer Prices Serbia Belgrade Attorney Prices Serbia Court Fees in Republic of Serbia Court Costs in Republic of Serbia
BAR ASSOCIATION OF SERBIA - ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE - ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, KNEGINJE ZORKE 94/1
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE FILE NR. 5405 / ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA DOSIJE BR. : 5405
++381 63 304305
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri Stuba ..:. Dominus Illuminatio Mea  ::