Advokatska kancelarija Beograd SIMIC Zeljko Beograd Srbija Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of  Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Corporate and Commercial Law in  Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense of juveniles in criminal proceedings in Republic of Serbia,  Representation of minors who are victimized by criminal acts in Republic of Serbia, Law on Registration of the Companies in Republic of Serbia,  Law of contracts and lawyers service for all kind of Contracts Commercial Corporate Business Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law firm and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Real Estate contracts in  Republic of Serbia, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys services for Real Estate agents and brokers, Lawyer Attorneys Solicitors for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Marriage annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in  Serbia in all area, Attorneys to find best way to do quality Due diligence list for any Business Commercial Corporate Law maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of  Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia,  Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of  Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on  Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office / law firm service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards. 
ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIĆ ŽELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIKA SRBIJA, 11000 BEOGRAD VRAČAR, UL. KNEGINJE ZORKE 94
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE VRACAR, STR. KNEGINJE ZORKE 94
++381 63 304305      ++381 11 2455714
ADVSIMIC@YAHOO.COM
.:.    ::    .:.
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri tacke
 
N A P O M E N A
 
ADVOKATI U REPUBLICI SRBIJI SU DUŽNI DA SE PRIDRŽAVAJU OVE ADVOKATSKE TARIFE TJ. CENOVNIKA ADVOKATSKOG RADA I PRAVILA TARIFIRANJA.
 
UVAŽAVAJUĆI OPŠTU TEŠKU SITUACIJU U KOJOJ SE GRADJANI NALAZE ADVOKATI U SRBIJI ČESTO ODOBRAVAJU I POPUST NA CENE PRAVNE POMOĆI U GRANICAMA KOJE DOZVOLJAVA ADVOKATSKA TARIFA I OKO DETALJA, MOGUĆNOSTI I SPREMNOSTI ADVOKATA DA VAM OMOGUĆI POPUST MOŽETE UPITATI SVAKOG ADVOKATA.
 
 
 
REPUBLIKA SRBIJA
ZVANIČNA NOVA ADVOKATSKA TARIFA REPUBLIKE SRBIJE
ZA 2022 GODINU
Službeni glasnik RS, 37/21 od 14.04.2021. godine, stupila na snagu 22.04.2021.godine
 
UZ NAPOMENU DA JE ISTA BILA VAŽEĆA I ZA
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 GODINU
OSIM U PRVOJ KOLONI TARIFNOG BROJA 13.
 
REPUBLIC OF SERBIA
OFFICIAL NEW LAWYER ATTORNEY TARIFF AND COSTS IN SERBIA
FOR 2022 YEAR
Entered into force on 22.04.2021.
Official Gazette of Serbia, number 37/21 on 14.04.2021.
 
 
Krivični postupak
Criminal Proceedings
 
Tarifni broj 1
  
Zaprećena kazna
Possible Prison Sentence
Odbrana i pristup
Defense and Access
Sastav podneska
Written Action
Dinar
RSD
 
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca - sa 1 započetim satom pripada i za Saslušanje u policiji Prepoznavanje osumnjičenog u pretkrivičnom postupku pred OUP
Zastupanje oštećenog Odložen pretres Razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru
Poverljiv razgovor sa osumnjičenim Prijem rešenja o zadržavanju - sa 1 započetim satom

ŽALBA okrivljenog privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi

Ponavljanje postupka Zaštita zakonitosti

Prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji predlog sporazuma za priznanje krivice Prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužba za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, zalba oštećenog, molba za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje postupka
Ostali podnesci
 
do 3 godine
Up to 3 years
18.000,00
9.750,00
33.000,00
16.500,00
8.250,00
 
od 3 do 5 godina
From 3 to 5 years
24.000,00
12.750,00
45.000,00
22.500,00
11.250,00
 
od 5 do 10 godina
From 5 to 10 years
31.500,00
16.500,00
60.000,00
30.000,00
15.000,00
 
od 10 do 15 godina
From 10 to 15 years
46.500,00
24.000,00
90.000,00
45.000,00
22.500,00

 

Preko 15 godina
Over 15 years
61.500,00
31.500,00
120.000,00
60.000,00
30.000,00
 
 
Postupci bez izražene vrednosti spora (neprocenjivi)
Procedures without enhanced value of dispute
 
Tarifni broj 14  
 
 Vrsta spora
Type of dispute
Sastav podneska
Written Action
Zastupanje i pristup
Representation and Access
 
Dinar
RSD
 
 
PODNESAK
ŽALBA
ROČIŠTE
ODLOŽENO
 
Smetanje poseda, Razvod, Neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji pred sudom časti, porodični (vanparnica), upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i porodični i ostali), upis u APR
16.500,00
33.000,00
18.000,00
9.750,00
 
Postupci pred državnim organima ostali
19.500,00
39.000,00
21.000,00
11.250,00
 
Službenosti, stambeni odnosi, prekršaji pred policijom, ostali sporovi OS
22.500,00
45.000,00
24.000,00
12.750,00
 
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS
25.500,00
54.000,00
27.000,00
14.250,00
 
 
Zakonsko izdržavanje
 
6.000,00
12.000,00
7.500,00
4.500,00
 
 
Vršenje roditeljskog prava
 
11.250,00
22.500,00
12.750,00
7.125,00

 

Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa (neprocenjivo), ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS
30.000,00
60.000,00
31.500,00
16.500,00

 

Ostali sporovi pred Upravnim sudom
36.000,00
72.000,00
37.500,00
19.500,00
 
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)
45.000,00
90.000,00
46.500,00
24.000,00
 
 
Postupci gde je odredjena vrednost spora (procenjivi predmeti)
Proceedings where there is certain value of the dispute
 
Tarifni broj 13
  
 
Vrednost u dinarima
Value in dinars RSD
 
Sastav podneska
Written Action
Zastupanje i pristup
Representation and Access
 
Dinar
RSD
 
 
PODNESAK
ŽALBA
ROČIŠTE
ODLOŽENO
1/2 PODNESKA
1.500,00 din
 
DO
750.000,00
9.000,00
18.000,00
10.500,00
6.000,00
 
750.000,01
1.500.000,00
11.250,00
22.500,00
12.750,00
7.125,00
 
1.500.000,01
3.000.000,00
16.500,00
33.000,00
18.000,00
9.750,00
 
3.000.000,01
6.000.000,00
22.500,00
45.000,00
24.000,00
12.750,00
 
6.000.000,01
12.000.000,00
30.000,00
60.000,00
31.500,00
16.500,00
 
12.000.000,01
24.000.000,00
37.500,00
78.000,00
39.000,00
20.250,00
 
24.000.000,01
48.000.000,00
45.000,00
90.000,00
46.500,00
24.000,00

 

od 48.000.000,01
do 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od
45.000,00 din se uvećava za
po 30,00 din
45.000,00
+ po 30,00 din
Podnesak
+ 100 %
45.000,00
+ po 30 din
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din

 

od 120.000.000,01
do 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 dinara nagrada od
52.200,00 din se uvećava za
po 30,00 din
52.200,00
+ po 30,00 din
Podnesak
+ 100 %
52.200,00
+ po 30 din
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din

 

preko 300.000.000,01 na započetih
4.500.000,00 dinara nagrada od
58.200,00 din se uvećava za
po 30,00 din
58.200,00
+ po 30,00 din
maksimalno
do 88.200,00
Podnesak
+ 100 %
58.200,00
+ po 30 din
maksimalno
do 88.200,00
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din
 
 
POSEBNA PRAVILA TARIFIRANJA ADVOKATSKIH USLUGA
SPECIAL TARIFF RULES FOR LAWYER SERVICE
 
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI  - VRSTE UGOVORA I IZNOS NAGRADE U DIN.
UGOVOR ORTAČKI, GENERALNI (OPŠTI), STATUT, OSNIVAČKI AKTI

30.000,00

KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKE STVARI, PREDUGOVORI, POJEDINAČNI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE

22.500,00

ZAVEŠTANJE (NEPROCENJIVO), OSTALI NEPROCENJIVI UGOVORI, POJEDINAČNI AKTI PRAVNIH LICA

19.500,00

PUNOMOĆ

13.500,00

OSTALE IZJAVE

11.250,00

UGOVOR O POSLUZI

16.500,00

UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU ILI POSREDOVANJU,  OPŠTI AKTI PRAVNIH LICA

25.500,00

OPŠTI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE

37.500,00

 
ADVOKATSKI PRAVNI SAVETI
ATTORNEY LAWYER LEGAL ADVICE
USMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 50%  
SPOKEN ATTORNEY LEGAL ADVICE 50%
PISMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 100%
WRITTEN ATTORNEY LEGAL ADVICE 100%
OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
 FROM REGULAR TARIFF NUMBER
 
UGOVORI  I OPŠTI AKTI  1,5 %  OD VREDNOSTI PREDMETA UGOVORA ILI PRIMENA TARIFNOG BROJA 13
ADVOKATSKE OPOMENE PRED UTUŽENJE I DRUGE 50% OD TARIFNOG BROJA

PREGLED I RAZMATRANJE SPISA - DOKUMENTACIJE OD STRANE ADVOKATA 50% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA

PREGLED ZEMLJIŠNIH I DRUGIH KNJIGA, SUDSKI IZVODI, PREPISI,
KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI, DRUGI RAZNOVRSNI IZVODI POTVRDE ITD.
20% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
ZAPOČETI SAT - KONSULTATIVNI SASTANAK - KONFERENCIJE 1.500,00 DINARA
DOPISI 3.000,00 DINARA
ZASTUPANJE VIŠE STRANAKA OD STRANE JEDNOG ADVOKATA
ZA SVAKU NOVU STRANKU DODATNIH +50%
ADVOKAT I KLIJENT MOGU ZAKLJUČITI SPORAZUM O BESPLATNOM ZASTUPANJU ODNOSNO SPORAZUM KOJIM SE KLIJENT OBAVEZUJE DA ADVOKATU ISPLATI DO 30% OD UKUPNOG
IZNOSA NAPLAĆENOG U SPORNOM PREDMETU ODNOSNO IZNOSA KOJI KLIJENTU
BUDE ISPLAĆEN OD SUPROTNE STRANE ITD.
 
  
Napominjemo da je ovo zvanična nova Advokatska tarifa u Republici Srbiji koje se mora pridržavati svaki advokat, ali je ovo samo njen pojednostavljen i tabelarni prikaz. Kompletan tekst Advokatske
tarife Republike Srbije i celovita pravila naplate advokatskih usluga možete pronaći na internetu i upoznati se sa svim pravilima oko naplate i tarifiranja advokatskih usluga
na teritoriji Republike Srbije.
 
Please be aware that this is the official LawyerTariff in Serbia - Lawyer Prices and Costs in
Republic of Serbia which must be complied, but this is only a simplified look of Tariff.
The full text of official Lawyer Tariffs in Serbia you can find on Internet and be
familiar with all rules of charging for lawyer services in the Republic of Serbia.
 
 
NATIONAL BANK OF SERBIA
EXCHANGE RATE
http://www.nbs.rs/internet/english/index.html
UKOLIKO ŽELITE ŠTAMPANU VERZIJU OVDE JE MOŽETE PREUZETI
NOVA ZVANIČNA ADVOKATSKA TARIFA ZA 2022 GODINU
CENOVNIK ADVOKATSKIH USLUGA SRBIJE ZA 2022 GODINU
NEW LAWYER ATTORNEY LAW OFFICE TARIFF FOR 2022 - PRICE LIST IN SERBIA FOR 2021
(KLIKNITE NA SLIKU ISPOD OVOG TEKSTA)
NOVA ADVOKATSKA TARIFA SRBIJA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GODINA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD
BAR ASSOCIATION OF SERBIA - ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE - ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, KNEGINJE ZORKE 94/1
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE FILE NR. 5405 / ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA DOSIJE BR. : 5405
++381 63 304305    ++381 11 2455714
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri Stuba ..:. Dominus Illuminatio Mea  ::