Advokatska kancelarija Beograd SIMIC Zeljko Beograd Srbija Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of  Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Corporate and Commercial Law in  Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense of juveniles in criminal proceedings in Republic of Serbia,  Representation of minors who are victimized by criminal acts in Republic of Serbia, Law on Registration of the Companies in Republic of Serbia,  Law of contracts and lawyers service for all kind of Contracts Commercial Corporate Business Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law firm and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Real Estate contracts in  Republic of Serbia, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys services for Real Estate agents and brokers, Lawyer Attorneys Solicitors for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Marriage annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in  Serbia in all area, Attorneys to find best way to do quality Due diligence list for any Business Commercial Corporate Law maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of  Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia,  Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of  Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on  Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office / law firm service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards. 
ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIĆ ŽELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIKA SRBIJA, 11000 BEOGRAD VRAČAR, UL. KNEGINJE ZORKE 94
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE VRACAR, STR. KNEGINJE ZORKE 94
++381 63 304305
ADVSIMIC@YAHOO.COM
.:.    ::    .:.
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri tacke
 
 
NOVI SUDOVI I TUŽILAŠTVA U BEOGRADU
NOVI TJ. NAJNOVIJI RASPORED I ADRESE SUDOVA
I TUŽILAŠTAVA U BEOGRADU
 
N A P O M E N A
NOVI BROJEVI TELEFONA SUDOVA I TUŽILAŠTAVA U BEOGRADU DOSTUPNI SU PREKO SERVISA INFORMACIJE ILI NA SAJTOVIMA SAMIH SUDOVA I TUŽILAŠTAVA
 
 
 
 
SUDOVI U BEOGRADU
VIŠI SUD U BEOGRADU, PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU, DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU I TREĆI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
NOVI RASPORED SUDOVA I TUŽILAŠTAVA U BEOGRADU I KONTAKT ADRESE ZA 2020 GODINU
 
 
 
VIŠI SUD U BEOGRADU
NADLEŽAN JE ZA SVE GRADSKE OPŠTINE U BEOGRADU ITD.
PALATA PRAVDE
 
KRIVIČNO I PARNIČNO ODELJENJE
adresa Beograd, ul. Savska br. 17A
 
 
 
PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
NADLEŽAN JE ZA GRADSKE OPŠTINE
VRAČAR, ZVEZDARA, PALILULA, SAVSKI VENAC I STARI GRAD
 
 
KRIVIČNO ODELJENJE
adresa Beograd, ul. Katanićeva br. 15
I
PARNIČNO ODELJENJE
adresa Novi Beograd, ul. Bulevar Nikole Tesle br. 42A
 
 
 
DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
NADLEŽAN JE ZA GRADSKE OPŠTINE
VOŽDOVAC, ČUKARICA, RAKOVICA I GROCKA
 
PARNIČNO I KRIVIČNO ODELJENJE
adresa Beograd, ul. Katanićeva br. 15
 
 
 
TREĆI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
NADLEŽAN JE ZA GRADSKE OPŠTINE
ZEMUN, NOVI BEOGRAD I SURČIN
 
KRIVIČNO ODELJENJE
adresa Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 16
I
PARNIČNO ODELJENJE
adresa Novi Beograd, Tošin bunar br. 274g
 
 
 
 
 
TUŽILAŠTVA U BEOGRADU
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU, PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU, DRUGO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU I TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
NOVI RASPORED SUDOVA I TUŽILAŠTAVA NOVA MAPA SUDOVA I TUŽILAŠTAVA U BEOGRADU I KONTAKT ADRESE ZA 2016 GODINU
 
 
 
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
PALATA PRAVDE
adresa Beograd, ul. Savska br. 17A
NADLEŽNO JE ZA SVE GRADSKE OPŠTINE U BEOGRADU ITD.
 
 
PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
adresa Beograd, ul. Katanićeva br. 15
NADLEŽNO JE ZA GRADSKE OPŠTINE
VRAČAR, ZVEZDARA, PALILULA, SAVSKI VENAC I STARI GRAD
 
 
DRUGO  OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
adresa Beograd, ul. Katanićeva br. 15
NADLEŽNO JE ZA GRADSKE OPŠTINE
VOŽDOVAC, ČUKARICA, RAKOVICA I GROCKA
 
 
TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
adresa Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 16
NADLEŽNO JE ZA GRADSKE OPŠTINE
ZEMUN, NOVI BEOGRAD I SURČIN
 
 
 
 
VRHOVNI KASACIONI SUD
APELACIONI SUD
UPRAVNI SUD
PRIVREDNI APELACIONI SUD
ULICA NEMANJINA BR. 9
 
 
 
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
ULICA MASARIKOVA BR. 2
 
 
 
 
SPECIJALNI SUD U BEOGRADU
 
POSEBNO ODELJENJE VIŠEG SUDA U BEOGRADU
POSEBNO ODELJENJE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL VIŠEG SUDA U BEOGRADU I POSEBNO ODELJENJE ZA RATNE ZLOČINE VIŠEG SUDA U BEOGRADU
 
TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL
SPECIJALNO TUŽILAŠTVO
I
TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE
 
ULICA USTANIČKA BR. 29
 
 
 
PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU
ADRESA UL. USTANIČKA BR. 14
 
RANIJA BROJNA ODELJENJA PREKRŠAJNOG SUDA U BEOGRADU SU SADA SMEŠTENA U JEDINSTVEN SUD I NOVU ZGRADU SUDA NA PREDMETNOJ ADRESI
 
 
 
 
ŠEMA SUDOVA OPŠTE NADLEŽNOSTI U SRBIJI
 
 
NADLEŽNOST VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
 
NADLEŽNOST U SUDJENJU
 
ODLUČUJE O VANREDNIM PRAVNIM LEKOVIMA - SREDSTVIMA
IZJAVLJENIM NA ODLUKE SUDOVA REPUBLIKE SRBIJE
 
ODLUČUJE O SUKOBU NADLEŽNOSTI IZMEDJU SUDOVA
 
ODLUČUJE O PRENOŠENJU NADLEŽNOSTI SUDOVA RADI
LAKŠEG VODJENJA POSTUPKA ILI DRUGIH VAŽNIH RAZLOGA
 
VRHOVNI KASACIONI SUD VRŠI I DRUGE POSLOVE
PREDVIDJENE ZAKONOM
 
NADLEŽNOST IZVAN SUDJENJA
 
UTVRDJUJE NAČELNE PRAVNE STAVOVE RADI JEDINSTVENE
SUDSKE PRIMENE PRAVA
 
IMENUJE SUDIJE USTAVNOG SUDA
 
DAJE MIŠLJENJE O KANDIDATU ZA PREDSEDNIKA
VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
 
 
NADLEŽNOST APELACIONOG SUDA
 
APELACIONI SUD ODLUČUJE O
 
ŽALBAMA NA ODLUKE VIŠIH SUDOVA
 
ŽALBAMA NA ODLUKE OSNOVNIH SUDOVA U KRIVIČNOM POSTUPKU
AKO ZA ŽALBU NIJE NADLEŽAN VIŠI SUD
 
ŽALBE NA PRESUDE OSNOVNIH SUDOVA U
GRADJANSKOPRAVNIM SPOROVIMA AKO ZA ODLUČIVANJE
NIJE NADLEŽAN VIŠI SUD
 
 
NADLEŽNOST VIŠEG SUDA
 
VIŠI SUD U PRVOM STEPENU SUDI
 
ZA KRIVIČNA DELA ZA KOJA JE KAO GLAVNA KAZNA PREDVIDJENA KAZNA ZATVORA PREKO DESET GODINA
 
ZA KRIVIČNA DELA PROTIV VOJSKE SRBIJE
 
ZA KRŠENJE ZAKONA OD STRANE SUDIJE, JAVNOG TUŽIOCA I NJEGOVOG ZAMENIKA
 
U KRIVIČNOM POSTUPKU PREMA MALOLETNICIMA
 
U GRADJANSKIM SPOROVIMA KADA VREDNOST PREDMETA SPORA OMOGUĆUJE IZJAVLJIVANJE REVIZIJE
 
VIŠI SUD U DRUGOM STEPENU ODLUČUJE O ŽALBAMA
NA ODLUKE OSNOVNIH SUDOVA
 
U SKRAĆENOM KRIVIČNOM POSTUPKU
 
NA REŠENJE U GRADJANSKIM SPOROVIMA
 
NA PRESUDE U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI
 
U IZVRŠNIM I VANPARNIČNIM POSTUPCIMA
 
 
NADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA
 
OSNOVNI SUD U PRVOM STEPENU SUDI
 
ZA KRIVIČNA DELA ZA KOJA JE KAO GLAVNA KAZNA PREDVIDJENA
NOVČANA KAZNA ILI KAZNA ZATVORA DO DESET GODINA
 
U GRAĐANSKOPRAVNIM SPOROVIMA
 
U IZVRŠNIM I VANPARNIČNIM SPOROVIMA
 
U STAMBENIM SPOROVIMA
 
U SPOROVIMA IZ RADNOG ODNOSA
 
 
 
 
ŠEMA SUDOVA POSEBNE NADLEŽNOSTI U SRBIJI
 
 
NADLEŽNOST VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
 
NADLEŽNOST U SUDJENJU
 
ODLUČUJE O VANREDNIM PRAVNIM LEKOVIMA - SREDSTVIMA
IZJAVLJENIM NA ODLUKE SUDOVA REPUBLIKE SRBIJE
 
ODLUČUJE O SUKOBU NADLEŽNOSTI IZMEDJU SUDOVA
 
ODLUČUJE O PRENOŠENJU NADLEŽNOSTI SUDOVA RADI
LAKŠEG VODJENJA POSTUPKA ILI DRUGIH VAŽNIH RAZLOGA
 
VRHOVNI KASACIONI SUD VRŠI I DRUGE POSLOVE
 
 
NADLEŽNOST IZVAN SUDJENJA
 
UTVRDJUJE NAČELNE PRAVNE STAVOVE RADI JEDINSTVENE
SUDSKE PRIMENE PRAVA
 
IMENUJE SUDIJE USTAVNOG SUDA
 
DAJE MIŠLJENJE O KANDIDATU ZA PREDSEDNIKA
VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
 
 
NADLEŽNOST PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA
 
PRIVREDNI APELACIONI SUD ODLUČUJE O
 
ŽALBAMA NA ODLUKE PRIVREDNIH SUDOVA I DRUGIH ORGANA
 
O SUKOBU NADLEŽNOSTI I O PRENOŠENJU NADLEŽNOSTI
PRIVREDNIH SUDOVA
 
UTVRDJUJE PRAVNE STAVOVE RADI JEDINSTVENE PRIMENE
ZAKONA IZ NADLEŽNOSTI PRIVREDNIH SUDOVA
 
 
NADLEŽNOST PRIVREDNOG SUDA
 
PRIVREDNI SUD U PRVOM STEPENU
 
SUDI U SPOROVIMA IZMEDJU DOMAĆIH I STRANIH
PRIVREDNIH SUBJEKATA
(PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZEĆA, ZADRUGA, PREDUZETNIKA ITD.)
 
SUDI U SPOROVIMA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA
 
SUDI U SPOROVIMA O STRANIM ULAGANJIMA, O BRODOVIMA I VAZDUHOPLOVIMA, PLOVIDBI NA MORU I UNUTRAŠNJIM VODAMA
 
VODI POSTUPAK STEČAJA I REORGANIZACIJE
 
ODLUČUJE O PRIZNANJU I IZVRŠENJU STRANIH
SUDSKIH I ARBITRAŽNIH ODLUKA
 
 
NADLEŽNOST VIŠEG PREKRŠAJNOG SUDA
 
ODLUČUJE O ŽALBAMA NA ODLUKE PREKRŠAJNIH SUDOVA
 
ODLUČUJE O SUKOBU I PRENOŠENJU MESNE NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA
 
 
NADLEŽNOST PREKRŠAJNOG SUDA
 
SUD U PRVOM STEPENU SUDI U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA
AKO NIJE NADLEŽAN ORGAN UPRAVE
 
ODLUČUJE O ŽALBAMA NA ODLUKE KOJE U PREKRŠAJNOM
POSTUPKU DONOSE ORGANI UPRAVE
 
 
NADLEŽNOST UPRAVNOG SUDA
 
UPRAVNI SUD SUDI U UPRAVNIM SPOROVIMA
 
 
N A P O M E N A
OSIM POBROJANIH NADLEŽNOSTI SVI NAVEDENI SUDOVI
IMAJU I DRUGE NADLEŽNOSTI KOJE SU ZAKONOM PROPISANE
 
Advokatska kancelarija SIMIC Beograd Srbija Law Office Belgrade Serbia SIMIC Law Firm Serbia Belgrade Full service Law office General practice Law firm Serbia Beograde Criminal Defense Lawyer Attorney Belgrade Law office Nova advokatska tarifa u Srbiji Novi raspored sudova u Beogradu Nove sudske takse u Srbiji Lawyer Costs Serbia Belgrade Attorney Costs and Fees in Serbia Belgrade Lawyer Prices Serbia Belgrade Attorney Prices Serbia Court Fees in Republic of Serbia Court Costs in Republic of Serbia
BAR ASSOCIATION OF SERBIA - ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE - ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, KNEGINJE ZORKE 94/1
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE FILE NR. 5405 / ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA DOSIJE BR. : 5405
++381 63 304305
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri Stuba ..:. Dominus Illuminatio Mea  ::