Advokatska kancelarija Beograd SIMIC Zeljko Beograd Srbija Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of  Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Corporate and Commercial Law in  Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense of juveniles in criminal proceedings in Republic of Serbia,  Representation of minors who are victimized by criminal acts in Republic of Serbia, Law on Registration of the Companies in Republic of Serbia,  Law of contracts and lawyers service for all kind of Contracts Commercial Corporate Business Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law firm and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Real Estate contracts in  Republic of Serbia, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys services for Real Estate agents and brokers, Lawyer Attorneys Solicitors for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Marriage annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in  Serbia in all area, Attorneys to find best way to do quality Due diligence list for any Business Commercial Corporate Law maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of  Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia,  Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of  Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on  Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office / law firm service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards. 
ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIĆ ŽELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIKA SRBIJA, 11000 BEOGRAD VRAČAR, UL. KNEGINJE ZORKE 94
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE VRACAR, STR. KNEGINJE ZORKE 94
++381 63 304305    ++381 64 1118591     ++381 63 8393601
ADVSIMIC@YAHOO.COM
.:.    ::    .:.
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri tacke
 
 

 

!!! VAŽNO UPOZORENJE !!!

ZABLUDE I ČESTE OBMANE GRADJANA

ADVOKATI KOJI SVE ZAVRŠAVAJU, ADVOKATI ZA PRITVOR I ZATVOR, ADVOKATI ZA UKIDANJE PRITVORA I IZLAZAK IZ ZATVORA, ADVOKATI KOJI POSREDUJU IZMEDJU SUDIJA I TUŽILACA I GRADJANA, ADVOKATI KOJI IMAJU VEZE U SUDOVIMA I TUŽILAŠTVIMA, ADVOKATI KOJI GARANTOVANO OSLOBADJAJU IZ ZATVORA, ADVOKATI KOJI SIGURNO DOBIJAJU SPOROVE I OSLOBADJAJU IZ PRITVORA ILI ZATVORA ITD.

 

Svako ko se nadje u nemiloj situaciji i pritvoru ili zatvoru, ko ima neki komplikovan spor od koga zavisi njegova egzistencija, ko se bori za poveravanje deteta ili za neke druge važne stvari u životu je sklon da poveća svoje šanse i da pokuša naći “čuvenog” advokata koji sve može da mu završi sa garancijom da će to tako biti itd.

Ovim ukazujemo gradjanima i klijentima advokata da advokat, prema Kodeksu profesionalne etike i prema imperativnim propisima u Republici Srbiji tj. prema Ustavu i zakonima, nema pravo da daje garancije da će neku pravnu stvar završiti, a naročito da stupa u kontakte koji imaju koruptivni karakter i koji predstavljaju neku formu posredovanja izmedju organa postupka i stranke tj. gradjanina i klijenta. Razlog zašto neki gradjani upravo i imaju loše mišljenje o advokatima je što su možda imali kontakt sa nekim ko je dao ovakve garancije, lažno obećao, uzeo novac i nije ga vratio itd. Apelujem da se ovakvi pojedinci prijavljuju Komori i nadležnim organima i da gradjani ne formiraju mišljenje o svim advokatima na osnovu pojedinaca koji ne zaslužuju da budu advokati i koje treba ukloniti iz reda advokata i koji nisu dostojni da se bave Advokaturom koja je plemenita i nije za takve.

Advokat je dužan da, u skladu sa zakonima naše države, pruži svom klijentu maksimalnu moguću pravnu zaštitu i pravnu pomoć i to je jedino što svom klijentu može i da obeća. Dakle, da će učiniti sve da svom klijentu pomogne uz poštovanje zakona ove države itd. Sve drugo i posebno garantovanje i obećavanje ishoda spora, sigurnog izlaska iz pritvora i sve druge radnje koje su slične nisu dozvoljene i mogu se smatrati i prevarnim tj. dovodjenjem u zabludu gradjana i klijenata.

U svemu tome i gradjanin se može naći u situaciji da se umeša tako što nekoga za to angažuje i da se uplete kao izvršilac ili saučesnik u krivičnim delima vezanim za korupciju, a najčešći scenario u praksi je da da novac za neke garancije i obećanja i da bude prevaren. Tu se redovno susreće sa odbijanjem da novac bude vraćen i stvara sebi dodatne stresne situacije koje mu komplikuju osnovni predmet bilo krivični ili parnični ili kakav drugi.

Preporučujemo gradjanima da povedu računa i da nikome u pravosudnom sistemu (sudije, tužioci, advokati) ne čine uplate novca ili druga davanja za neka obećanja, jer sistem nije tako zamišljen i svi treba da težimo da se on izgradi i usavrši tako da svakom bude dostupna pravda i da na pravdu i ishod pravne stvari može da utiče samo zakon, a nikako osobe koje se bave nameštanjem ili obmanama da mogu da nameste tj. utiču na ishod nekog krivičnog, parničnog, privrednog ili bilo kog drugog predmeta.

Spisak i Imenik advokata u svim delovima Srbije možete naći na sajtovima matičnih Advokatskih komora koje postoje u Srbiji. Ukoliko Vam je potrebna neka dodatna informacija možete nas kontaktirati, a Spisak i Imenik svih advokata u Beogradu možete razgledati i izabrati svog advokata klikom na link sajta Advokatske komore Beograda koji sadrži podatke o svim advokatima u Beogradu : https://akb.org.rs/imenik/

BAR ASSOCIATION OF SERBIA - ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE - ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, KNEGINJE ZORKE 94/1
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE FILE NR. 5405 / ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA DOSIJE BR. : 5405
++381 63 304305
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri Stuba ..:. Dominus Illuminatio Mea  ::