Advokatska kancelarija Beograd SIMIC Zeljko Beograd Srbija Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of  Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Corporate and Commercial Law in  Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense of juveniles in criminal proceedings in Republic of Serbia,  Representation of minors who are victimized by criminal acts in Republic of Serbia, Law on Registration of the Companies in Republic of Serbia,  Law of contracts and lawyers service for all kind of Contracts Commercial Corporate Business Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law firm and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Real Estate contracts in  Republic of Serbia, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys services for Real Estate agents and brokers, Lawyer Attorneys Solicitors for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Marriage annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in  Serbia in all area, Attorneys to find best way to do quality Due diligence list for any Business Commercial Corporate Law maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of  Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia,  Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of  Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on  Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office / law firm service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards. 
ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIĆ ŽELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIKA SRBIJA, 11000 BEOGRAD VRAČAR, UL. KNEGINJE ZORKE 94
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE VRACAR, STR. KNEGINJE ZORKE 94
++381 63 304305      ++381 11 2455714
ADVSIMIC@YAHOO.COM
.:.    ::    .:.
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri tacke
 
 

UPOZORENJE GRAĐANIMA

Poštovani građani, apelujemo da za sve vrste pravne pomoći angažujete advokate koji su školovani i osposobljeni da pravnu pomoć kvalitetno i stručno pružaju. Osim toga, advokati su osigurani od profesionalne odgovornosti i za eventualnu štetu svom klijentu imaju osiguranje i odgovaraju i svom svojom imovinom. Za razliku od advokata, razne agencije, DOO forme i pojedinci koji se bave nadripisarstvom (krivično delo) nemaju stručna znanja, nemaju osiguranje i imaju povećan rizik da će Vas oštetiti svojim nestručnim radom ili prevarnim ponašanjem.

Autentične podatke o advokatima koji su zvanično i pouzdano upisani u Imenik odredjene Advokatske komore možete naći na sajtovima AK i izabrati advokata. Time će Vam pravnu pomoć pružati školovani i registrovani profesionalac, umesto navedenih nadripisara i lica sumnjivog znanja, obrazovanja i kvaliteta.

 

Novi trend u svim modernim društvima i pisanim aktima države je povećanje prava radnika i umanjenje prava poslodavaca tj. stavljanje radnika u povoljniji položaj i zaštićeniji položaj. Ovo je na žalost često više deklarativan politički stav i marketing nego stvarnost. Nije sporno ono što u zakonu piše, već način kako se to u praksi realizuje. Najbolji dokaz poteškoća da se napisano u praksi realizuje je primena zakona o mobingu tj. zabrani zlostavljanja na radu. Radno pravo je naziv za skup pravnih normi kojima se definiše nastanak, trajanje i prestanak radnog odnosa.

Advokati koji su specijalizovani za radno pravo i radne sporove bave se zaštitom zaposlenih u postupku ugovaranja svih odredbi ugovora o radu i od nezakonitih povreda njihovih prava od strane poslodavaca. Kada dodje do poremećaja odnosa izmedju zaposlenog i poslodavca ili je pravo radnika već povredjeno prvi korak je pokušati da se na miran način dodje do rešenja koje odgovara i radniku i poslodavcu. Ukoliko to nije moguće i ukoliko je radni spor nemoguće izbeći, onda Vam je svakako potreban advokat specijalizovan za radno pravo i radne sporove. Radno pravo se normira u više zakona od kojih su najvažniji Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima i nameštenicima, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu tj. mobinga itd. Standardni primeri povrede prava zaposlenih u praksi su neisplaćene zarade i druga primanja iz radnog odnosa. Zarada se sastoji iz zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu ali i zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi, dnevnice, prekovremeni rad itd.). Poslodavac je dužan prilikom svake isplate zarade da zaposlenom dostavi isplatni listić u kome je zarada tačno obračunata odnosno ukoliko nije isplaćena dužan je da prezentuje razloge za to. Isplatni listić poslodavac je dužan da dostavi zaposlenom do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec. Izmenama Zakona o radu su dosta pojednostavljeni i ubrzani sudski postupci koji se vode zbog neisplaćenih zarada. Novim Zakonom o radu je uvedena mogućnost da isplatni listić ima svojstvo verodostojne isprave odnosno da se na osnovu njega neposredno može pokrenuti postupak izvršenja i poslodavcu naplatiti dugovani iznos, bez vođenja sudskog postupka. Standardno je i uobičajeno da se povrede prava zaposlenih i preko nezakonitih otkaza i izmenama Zakona o radu je omogućeno poslodavcu da zaposlenom iz više razloga nego ranije da otkaz kao i isto tako je pojednostavljen postupak otkazivanja radnog odnosa. Time su se u stvari u bitnom redukovala prava zaposlenih, a samo prividno su se povećala. Kada se desi da radni odnos prestane bez pravnog osnova zaposleni može da traži vraćanje na rad, takodje preko upravne inspekcije može da traži odlaganje rešenja o otkazu u slučaju ispunjenja određenih uslova. Kod utvrđenja da je otkaz nezakonit sud će zaposlenog vratiti na posao i dosuditi mu naknadu štete za izgubljenu zaradu, ukoliko zaposleni ne zahteva vraćanje na rad sud će mu dosuditi naknadu štete do najviše osamnaest zarada. Ako je zaposleni tražio vraćanje na rad a poslodavac istakne da ne postoje okolnosti za nastavak radnog odnosa, a radni odnos je prestao bez pravnog osnova naknada štete može ići do 36 zarada. Ako postoji situacija da nisu ispunjeni proceduralni uslovi za raskid radnog odnosa a materijalni jesu zaposleni se ne može vratiti na rad, ali može tražiti naknadu štete u visini od najviše šest zarada.

U nastavku ovog teksta klikom na sliku “hartija i pero” možete preuzeti novi zakon o radu Republike Srbije.

Novi Zakon o radu i radnim odnosima u republici Srbiji Ugovori o radu advokat za radno pravo i radne sporove

Ukoliko Vam je potrebna neka dodatna informacija možete nas kontaktirati, a Spisak i Imenik svih advokata u Beogradu možete razgledati i izabrati svog advokata klikom na link sajta Advokatske komore Beograda koji sadrži podatke o svim advokatima u Beogradu :  https://akb.org.rs/imenik/

ADVOKAT ZA RADNO PRAVO I ADVOKATI ZA RADNE SPOROVE ADVOKAT ZA TUZBE PROTIV PREDUZECA NAJBOLJI NACIN ZA TUZITI FIRMU EMPLOYMENT LABOR LAW ATTORNEY LAWYER IN SERBIA

BAR ASSOCIATION OF SERBIA - ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE - ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, KNEGINJE ZORKE 94/1
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE FILE NR. 5405 / ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA DOSIJE BR. : 5405
++381 63 304305    ++381 11 2455714
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri Stuba ..:. Dominus Illuminatio Mea  ::