Advokatska kancelarija Beograd SIMIC Zeljko Beograd Srbija Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of  Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Corporate and Commercial Law in  Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense of juveniles in criminal proceedings in Republic of Serbia,  Representation of minors who are victimized by criminal acts in Republic of Serbia, Law on Registration of the Companies in Republic of Serbia,  Law of contracts and lawyers service for all kind of Contracts Commercial Corporate Business Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law firm and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Real Estate contracts in  Republic of Serbia, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys services for Real Estate agents and brokers, Lawyer Attorneys Solicitors for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Marriage annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in  Serbia in all area, Attorneys to find best way to do quality Due diligence list for any Business Commercial Corporate Law maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of  Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia,  Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of  Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on  Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office / law firm service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards. 
ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIĆ ŽELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIKA SRBIJA, 11000 BEOGRAD VRAČAR, UL. KNEGINJE ZORKE 94
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE VRACAR, STR. KNEGINJE ZORKE 94
++381 63 304305
ADVSIMIC@YAHOO.COM
.:.    ::    .:.
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri tacke
 
 

UPOZORENJE GRAĐANIMA

Poštovani građani, apelujemo da za sve vrste pravne pomoći angažujete advokate koji su školovani i osposobljeni da pravnu pomoć kvalitetno i stručno pružaju. Osim toga, advokati su osigurani od profesionalne odgovornosti i za eventualnu štetu svom klijentu imaju osiguranje i odgovaraju i svom svojom imovinom. Za razliku od advokata, razne agencije, DOO forme i pojedinci koji se bave nadripisarstvom (krivično delo) nemaju stručna znanja, nemaju osiguranje i imaju povećan rizik da će Vas oštetiti svojim nestručnim radom ili prevarnim ponašanjem.

Autentične podatke o advokatima koji su zvanično i pouzdano upisani u Imenik odredjene Advokatske komore možete naći na sajtovima AK i izabrati advokata. Time će Vam pravnu pomoć pružati školovani i registrovani profesionalac, umesto navedenih nadripisara i lica sumnjivog znanja, obrazovanja i kvaliteta.

 

Svako fizičko ili pravno lice koje ima tekući sudski privredni parnični postupak tj. parnicu ima i dilemu kako da izabere advokata za privredno pravo koji je najbolji parničar kome bi svoj slučaj poverio i sasvim očekivano to je velika dilema i gradjani su u strahu da ne naprave grešku i svako želi da izabere da ga zastupa najbolji advokat u njegovom predmetu. U Beogradu postoji 4500 advokata, a u Republici Srbiji oko 10.000 advokata koji su organizovani po svojim matičnim advokatskim komorama. Advokatska komora Srbije, Advokatska komora Beograda i druge AK u Srbiji na svojim sajtovima objavljuju Imenik Liste advokata sa kontakt podacima advokata i svaki potencijalni klijent kome treba advokat može da izabere advokata sa te liste i iz tog imenika. Oduvek je preporuka koju potencijalni klijenti dobiju od lica koja su već imala iskustva sa odredjenim advokatom (pa i bilo kojim drugim profesionalcem) i najbolji način da se izabere advokat parničar ili krivičar itd. Jako je teško i skoro nemoguće dati odgovor na pitanje kako da se izabere najbolji advokat bilo da se traži kolega advokat za privredu, advoka tkrivičar ili parničar? Koji su najbolji advokati za privredu, krivičari ili parničari u Srbiji tj. najbolje advokatske kancelarije koje se bave privrednim pravom u Beogradu i Srbiji? Postoji li spisak lista najboljih advokata i advokatskih kancelarija koje se bave privrednim pravom u Beogradu i Srbiji? Čime da se rukovodi pri izboru advokata za provredu i parnice sa privrednim subjektima ili advokatske kancelarije koja se bavi parnicom? Svako može da se hvali u svom poslu i zvanično i nezvanično  i svako može da ostavi dobar utisak na nekog pojedinca ili preduzeće u odredjenoj pravnoj stvari i da ima slučaj gde se sve odvijalo u dobrom pravcu i da na taj način klijent misli da je baš taj advokat najbolji ili da je to najbolja advokatska kancelarija. Na kraju, klijent je taj koji uzimajući sve faktore u obzir i svoje životno iskustvo ili poslovnu politiku donosi odluku koga će od advokata angažovati za svoju parnicu ili odbranu u privrednom sporu ili krivičnom privrednom predmetu itd.

Ono što je sigurno je da svaki advokat, koji je uredno upisan u imenik pri Advokatskoj komori, može postupati u svim predmetima i postupcima, osim postupaka za koje je potrebna posebna Licenca - Sertifikat, ukoliko iste ne poseduje (Sertifikat za maloletne učinioce krivičnih dela i maloletne oštećene u krivičnim delima itd.). Advokatske kancelarije u Beogradu i Srbiji često broje više advokata, pa su neki specijalizovani za odredjenu oblast. Sastaviti spisak najboljih advokata tj. najboljih advokatskih kancelarija, kako gradjani često kažu, moglo bi se smatrati njihovim favorizovanjem i nelojalnom konkurencijom. Naravno, postoje advokati u Beogradu i Srbiji i advokatske kancelarije u Beogradu i Srbiji koji se dobrovoljno specijalizuju za postupanje u odredjenim postupcima i bave se isključivo njima pa tako postoje i kancelarije koje se bave isključivo privrednim pravom itd. Spisak svih advokata tj. Imenik advokata u Beogradu možete naći na zvaničnom sajtu Advokatske komore Beograda i izbor izvršiti nasumično ili prema nekom drugom parametru. Imenik advokata u Beogradu tj. spisak svih advokata u Beogradu se periodično ažurira, zavisno od dinamike prijave tj. upisa novih članova Advokatske komore Beograda, odnosno, ispisa i brisanja starih i sl. Posebno je pitanje kvaliteta i izbora najboljih advokatskih kancelarija u Beogradu i Srbiji, jer su iste obično “sastavljene” od više kolega advokata koji saradjuju isl. Pretpostavka je da svaki advokat, bilo da postupa samostalno ili u sklopu neke kancelarije, kako u Beogradu tako i u Srbiji, poseduje jednaka znanja i sposobnosti ali jasno je da iskustvo i praksa dovode do razlike u kvalitetu, kao i u svakoj drugoj profesiji. Postoji više načina na koji se možete opredeliti za odredjenog kolegu advokata. Najbolji je preporuka o kvalitetnom, savesnom i stručnom radu od lica koje lično poznajete i u koje imate poverenje i koje ima pozitivno iskustvo sa tim advokatom, u toj oblasti u kojoj je zastupao tu osobu. Zadovoljan klijent je u svakoj profesiji najbolja preporuka. Naravno, tako je i u advokaturi. Svaki advokat, pa i advokat za privredno pravo ili privredno krivično i prekršajno pravo, po pravilima struke, treba i mora da preduzme sva raspoloživa i zakonita sredstva da zaštiti svog klijenta i da klijent iz krivičnog ili prekršajnog postupka izadje sa što povoljnijim ishodom. Za preporuku advokata se možete obratiti i Advokatskoj komori.

Lični stav advokata Željka Simića je da učestalo pojavljivanje nekih advokata u medijima nije i garancija njihovog kvaliteta, pa je u uverenju da to ne treba da zavara gradjane i potencijalne klijente. Isto tako, “stariji” advokat ne mora uvek biti i kvalitetniji i posvećeniji poslu od “mladjeg” kolege, a i velika advokatska kancelarija, koja broji mnogo advokata i pripravnika, ne mora pružati kvalitetnije usluge od manje kancelarije i sl. Kao što ne postoje, po kvalitetu rada, dva identična hirurga, slikara ili inžinjera, tako ne postoje ni dva identična advokata. Ono što je standard i obaveza svakog advokata je da bude posvećen interesu klijenta i da postupa savesno i stručno. Kodeks profesionalne etike detaljno uredjuje sve odnose izmedju advokata, klijenta i svih drugih učesnika u sudskim i drugim postupcima. U advokaturi je, prema slovu Kodeksa profesionalne etike, zabranjen svaki vid reklamiranja i promovisanja, pa advokati ne smeju svoje “kvalitete” isticati i oglašavati na način kako to mogu i čine drugi npr. preduzetnici i drugi subjekti u pravom i privrednom životu. Zato i nema posebne “Liste - spisaka najboljih advokata”. Kada načinite izbor advokata, a niste zadovoljni njegovim radom i načinom vodjenja postupka, uvek možete otkazati punomoć i potražiti pomoć drugog advokata itd. Svakako, naša je preporuka da pročitate Kodeks profesionalne etike za rad advokata u Srbiji i informišete se o svim relevantnim detaljima i to Vam može biti korisno i prilikom izbora advokata ali i za upoznavanje sa Vašim pravima i obavezama prema advokatu itd.

Ukoliko Vam je potrebna neka dodatna informacija možete nas kontaktirati, a Spisak i Imenik svih advokata u Beogradu možete razgledati i izabrati svog advokata klikom na link sajta Advokatske komore Beograda koji sadrži podatke o svim advokatima u Beogradu :  https://akb.org.rs/imenik/

ADVOKATI ZA ZASTUPANJE U PRIVREDNOM PRAVU SPOROVIMA U PRIVREDI I ADVOKATI KOJI SE BAVE PRIVREDNIM PRAVOM ADVOKATI ZA PRIVREDNO KRIVIČNO PRAVO I PRIVREDNO PREKRŠAJNO PRAVO COMMERCIAL LAW OFFICE LAWYERS FOR REPRESENTATION IN THE COMMERCIAL LAW DISPUTE IN THE ECONOMY LAWYERS DEALING WITH COMMERCIAL LAW ATTORNEYS FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL CRIMINAL LAW TORT LAW IN SERBIA BELGRADE

BAR ASSOCIATION OF SERBIA - ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE - ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, KNEGINJE ZORKE 94/1
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE FILE NR. 5405 / ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA DOSIJE BR. : 5405
++381 63 304305
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri Stuba ..:. Dominus Illuminatio Mea  ::