Advokatska kancelarija Beograd SIMIC Zeljko Beograd Srbija Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of  Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Corporate and Commercial Law in  Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense of juveniles in criminal proceedings in Republic of Serbia,  Representation of minors who are victimized by criminal acts in Republic of Serbia, Law on Registration of the Companies in Republic of Serbia,  Law of contracts and lawyers service for all kind of Contracts Commercial Corporate Business Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law firm and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Real Estate contracts in  Republic of Serbia, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys services for Real Estate agents and brokers, Lawyer Attorneys Solicitors for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Marriage annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in  Serbia in all area, Attorneys to find best way to do quality Due diligence list for any Business Commercial Corporate Law maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of  Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia,  Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of  Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on  Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office / law firm service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards. 
ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIĆ ŽELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIKA SRBIJA, 11000 BEOGRAD VRAČAR, UL. KNEGINJE ZORKE 94
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE VRACAR, STR. KNEGINJE ZORKE 94
++381 63 304305      ++381 11 2455714
ADVSIMIC@YAHOO.COM
.:.    ::    .:.
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri tacke
 
 

UPOZORENJE GRAĐANIMA

Poštovani građani, apelujemo da za sve vrste pravne pomoći angažujete advokate koji su školovani i osposobljeni da pravnu pomoć kvalitetno i stručno pružaju. Osim toga, advokati su osigurani od profesionalne odgovornosti i za eventualnu štetu svom klijentu imaju osiguranje i odgovaraju i svom svojom imovinom. Za razliku od advokata, razne agencije, DOO forme i pojedinci koji se bave nadripisarstvom (krivično delo) nemaju stručna znanja, nemaju osiguranje i imaju povećan rizik da će Vas oštetiti svojim nestručnim radom ili prevarnim ponašanjem.

Autentične podatke o advokatima koji su zvanično i pouzdano upisani u Imenik odredjene Advokatske komore možete naći na sajtovima AK i izabrati advokata. Time će Vam pravnu pomoć pružati školovani i registrovani profesionalac, umesto navedenih nadripisara i lica sumnjivog znanja, obrazovanja i kvaliteta.

 

Novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, ima za osnovni cilj unapređenje nacionalnog sistema azila, usklađivanje propisa sa Direktivama Evropske unije, smanjenje prostora za zloupotrebu prava na azil i stvaranje uslova za povećanje efikasnosti sistema azila Srbiji. Kako je navedeno u obrazloženju predloženog zakona, koji je podnela Vlada Srbije, rešenja novog zakona treba da omoguće da Srbija zadrži visok nivo u poštovanju medjunarodno prihvaćenih standarda u oblasti ljudskih prava i prava tražilaca azila uz istovremeno održavanje bezbednosti svih gradjana Srbije i poštovanje Ustava i zakona. Ovim zakonom precizno se definišu prava i obaveze svih učesnika u postupku azila, kao i samog postupka, što do sada nije bio slučaj. Navedeno je da se primenom odredaba važećeg Zakona u uslovima konstantnog porasta izraženih namera za traženjem azila, pokazalo da je postupak azila složen, a da su pojedine odredbe Zakona neprecizne i nedorečene te da ih je teško primeniti u praksi, zbog čega postoji prostor za zloupotrebu postupka azila i zbog čega se odlučilo na donošenje novog zakona. U novom zakonu o azilu su posebno značajne odredbe koje predvidjaju da će se na lica koja izbegavaju ili ometaju postupak i ne poštuju odluke donete u postupku, odnosno koje se ne jave centru za azil ili ga bez odobrenja i opravdanog razloga napuste ili odbiju da se registruju, primeniti propisi koji uredjuju pravni položaj stranaca. "Ovim se uspostavlja mehanizam za sankcionisanje zloupotreba prava u postupku azila putem prekršajnog postupka", navedeno je u obrazloženju. Novinu predstavlja i utvrdjivanje novih instituta "sigurne zemlje porekla" i "sigurne treće zemlje", koji će, kako se navodi, doprineti odredjivanju preciznijih osnova za donošenje odluke. Predloženi zakonom, posebna pažnja se posvećuje kategoriji lica koja spadaju u ranjive grupe u cilju što bolje zaštite njihovih prava u postupku azila naročito maloletnika i žena, osoba sa posebnim potrebama, a od momenta izražavanja namere za traženjem azila. Za svako maloletno lice bez pratnje koje se pojavi u postupku azila zakon predvidja odredjivanje staratelja koji vodi računa o interesima maloletnika. Donošenje novog zakona uskladjenog sa Direktivama Evropske unije znači i ostvarivanje obaveza preuzetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a koje su definisane Poglavljem 24 Akcionog plana. Zahtev za azil inače 2014. godine podnelo je 388 osoba, a pravo na utočište je odobreno jednoj osobi. Tokom 2015. godine zahtev za azil podnelo je 586 osoba a dobilo 16, dok su 2016. godine zahtev podnele 538 osobe, a odobreno je pravo na utočište do septembra te godine za njih 11. Pravila o azilu se stalno menjaju i unapredjuju u pravcu uskladjivanja standarda sa garantovanim pravima EU i medjunarodnim konvencijama.

Novi Zakon o azilu i privremenoj zastiti 2018 godine

Ukoliko Vam je potrebna neka dodatna informacija možete nas kontaktirati, a Spisak i Imenik svih advokata u Beogradu možete razgledati i izabrati svog advokata klikom na link sajta Advokatske komore Beograda koji sadrži podatke o svim advokatima u Beogradu :  https://akb.org.rs/imenik/

ADVOKAT ZA AZIL I PRAVA AZILANATA ADVOKAT ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA AZIL U SRBIJI ATTORNEYS FOR ASYLUM SEEKERS AND RIGHTS LAWYER FOR SUBMISSION OF REQUEST FOR ASYLUM IN SERBIA BELGRADEE

BAR ASSOCIATION OF SERBIA - ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE - ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, KNEGINJE ZORKE 94/1
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE FILE NR. 5405 / ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA DOSIJE BR. : 5405
++381 63 304305    ++381 11 2455714
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri Stuba ..:. Dominus Illuminatio Mea  ::